: _31/1

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

08:30-10:00

10:15-11:45

12:00-13:30

14:00-15:30

15:45-17:15

17:30-19:00

19:15-20:45

_

_

_

. .. .. .._1 - ..._3

. ר . .. .6.401 - .6.408

. ר . .. .6.403

_

_

_

. . .. .5.504

. . .. .5.301.

. . .. .6.403

_

_

_

_

_

_

. . .. .5.401

. ר . .. .6.403

_

_

_

. . .. .5.504

. . .. .5.504

_

_

_

_

_

_

. . .. .5.512

. . .. .5.408

. . .. .6.401 - .6.408

. .5.503

. . .. .6.406

. . .. .5.503

. ר . .. .6.401 - .6.408

. . .. .6.408

. . .. .6.403

_

_

. . .. .5.512

. . .. .6.401 - .6.408

. . .. .6.403

_

_

_

_

_

_

_

. .. .. .._2 - ..._3

. . .. .5.504

. .5.503

_

_

. . .. .6.401 - .6.408

. . .. .5.401

. ר . .. .6.403

. . .. .6.311

. . .. .5.512

_

_

_

_

_

. ר . .. .6.401 - .6.408

. . .. .5.503

_

. ר . .. .6.401 - .6.408

. ר . .. .6.403

_

_

_

_

_

_

. . .. .5.504

. . .. .5.408

. . .. .5.403

. . .. .6.408

_

_